FCI-Orginal

 

Exercise 1 – Sitting in a group for 2 minutes

 

Command:  'Sit', 'Stay'

 

Performance: The dogs are sitting in a row with about 3 m. between each other. The handlers disappear out of sight of the dogs for 2 minutes.

 

Directions: A dog which stands, lays down or creeps more than once its own body length gets 0 point. Moving should clearly reduce the points. If the dog barks 1-2 times, 1-2 points are withdrawn: If it barks all the time,

the exercise is failed (0 point). If the dog is restless, for example changes the weight from one foot to another, 1-2 points are withdrawn. The dog is allowed to look around if there is distraction or noise outside the ring. If the dog

lays down or stays up after the 2 minute-period, when the handler is comming back, a maximum of 5 points can be awarded.

 

Coeff. : 3           Max. Points 30

 

 

 

 

 

 

 

 

FCI-Oversat

 

Øvelse 1 - Sid i gruppe i 2 minutter

 

 Kommandoer:  'Sid', 'Bliv'

 

 Udførelse:  Hundene sidder på en række med 3 meters mellemrum. Førerne går i skjul fra hundene i 2 minutter.

 

 

Retningslinjer:  En hund som står, ligger eller kravler mere end sin egen kropslængde får 0 point. Hvis hunden bevæger sig får den karaktersænkning. Hvis hunden gøer 1-2 gange bliver der trukket 1-2 point; hvis hunden gøer uafbrudt underkendes øvelsen (0 point). Hvis hunden er urolig, f.eks. lægger sin vægt fra den ene pote til den andre, bliver der trukket 1-2 point. Hunden må godt se sig omkring, hvis der er uro eller larm omkring  ringen. Hvis hunden lægger sig eller stiller sig op efter 2 minutters-perioden, når føreren kommer tilbage får den

max 5 point.

 

Koeff. : 3           Max. point 30

 

 

 

 

 

DKK

 

1. Sid i gruppe i 2 minutter  Koeff. 3 - max 30 p)

 

Kommandoer: “sid”, “bliv der”

 

Efter prøvelederens anvisning placeres førerne på række med ca. 3 m’s mellemrum, og med hundene på plads. På tegn fra prøvelederen går førerne fra deres hund, efter først at have kommanderet “bliv” og stiller sig et anvist sted, skjult for hundene. Efter 2 minutter og på tegn fra prøvelederen går førerne tilbage og stiller sig ved deres hunds højre side. Tiden for de to (2) minutter regnes fra det øjeblik, hvor førerne er skjult for hundene!

 

Hunde, der rejser eller lægger sig, eller flytter sig mere end sin egen kropslængde får “0”. Hunde, der flytter sig mindre end sin egen kropslængde får max. 8 point. Bedømmelsen af øvelsen begynder, når førerne forlader hundene og slutter når prøvelederen, efter at førerne er kommet tilbage til hunden, siger “tak”.

 

 

 

 

Dommerbog

 

Sid i gruppe

 

 

 

Hund ændrer position: 0 point.

Hund flytter sig siddende: Karaktersænkning.

Mere end 1 kropslængde: 0 point.

Omkring ½ kropslængde: 5 point.

Hund bevæger forbenene:

Enkelt eller et par gange: Max 8-9 point.

Konstant: Max 7 point.

Hund bevæger hovedet konstant: Max 9 point.

Hund ændrer position, mens fører er på

vej mod den, alt andet er perfekt: Max 5 point.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCI-Orginal

 

Exercise 2 – Laying in a group for 4 minutes with distractions

 

Command: 'Down', 'stay', 'sit'

 

Performance: The dogs are laid down in a row with about 3 m. between each other. The handlers disappear out of sight of the dogs. The dogs shall lay down for 4 minutes while subjected to distractions, for instance created by a person walking slalom between them. When four minutes have elapsed, the handlers are told to walk back about 3 m. behind the dogs and stop there, before they move up

to them and are told to command them in heel position.

 

Directions: There should be at least three dogs in a group. A dog which stands, sits while the handlers are out of sight or crawls more than once its body length should see its exercised failed (0 point). Barking and moving are judged as in exercise 1. If the dog takes a sitting position after the 4 minute-period, when the handler is comming back, a maximum of 5 points can be awarded. If a dog stays up and goes close to the next dog, so that there is fear of fight, the exercise will be stopped and resumed for all dogs except for the dog which caused the disturbance.

 

Coeff. : 2           Max. Points 20

 

 

 

 

 

 

 

FCI-Oversat

 

Øvelse 2 - Dæk i gruppe i 4 minutter med forstyrelser

 

Kommandoer: 'Dæk', 'Bliv', 'Sit'

 

Udførelse:  Hundene dækkes af på en række med 3 meters mellemrum. Førerne går i skjul fra hundene. Hundene skal ligge i 4 minutter medens de bliver udsatte for forstyrrelser af en person som f.eks. går slalom mellem dem. Efter 4 minutter kommanderes førerne at gå

3 meter bag hundene og stoppe der. Herefter kommanderes førerne at gå tilbage til hundene og igen på et nyt kommando at få hundene i udgangsstilling.

 

Retningslinjer:  Der skal være mindst 3 hunde i en gruppe. En hund som står, sidder medens førerne er i

skjul eller kravler mere end sin egen kropslængde underkendes i øvelsen. Gøen eller hvis hunden bevæger sig bliver bedømt som i øvelse 1. Hvis hunden sætter sig op efter 4 minutters-perioden når føreren kommer tilbage får den max 5 point. Hvis en hund rejser sig op og går tæt på en anden hund, så det er en mulighed for slagsmål mellem hundene, stoppes øvelsen og derefter gentages øvelsen, men uden den hund som startede forstyrrelsen.

 

Koeff. : 2           Max. point 20

 

 

 

 

 

DKK

 

2. Dæk i 4 minutter med forstyrrelser

Koeff. 2 - max 20 p)

 

Kommando: “dæk” eller håndtegn.

 

Øvelsen begynder som øvelse 1. På tegn fra prøvelederen afdækker førerne deres hunde (lydkommando eller håndtegn) og går derefter fra dem og stiller sig et anvist sted, så de er skjult for hundene, der skal blive liggende i 4 minutter efter at førerne er i skjul. Imens udsættes hundene for forstyrrelser ved at dommeren eller prøvelederen går rundt imellem dem. Øvelsen afsluttes med at førerne på tegn fra prøvelederen går tilbage - og ca. 3 m forbi hundene og stiller sig bag dem med front mod dem. På tegn fra prøvelederen går førerne frem til hundene, som efter nyt tegn fra prøvelederen kommanderes på plads af førerne. Øvelsen afsluttes når prøvelederen (eller dommeren) siger “tak”. Hunde, der rejser sig, sætter sig op eller kryber mere end 2 kropslængder mens førerne er skjult, får “0”. Hunde, som flytter sig, rejser sig/sætter sig op, kryber mindre end 2 gange sin egen kropslængde eller halser mens førerne er på vej tilbage til dem, får max. 8 point. Den tid, hundene skal ligge dæk, beregnes fra det øjeblik førerne er skjult for hundene.

 

(Som noget nyt vil vi i 2003 som forsøg

dække hundene af enkeltvis, ligeledes tages hundene i plads enkeltvis. Øvelsen udføres på den måde at prøvelederen går langs rækken af HF og giver den enkelte HF tilladelse til at dække hunden af. Prøvelederen skal ikke stoppe op ved den enkelte men blot forsætte sin gang. Ved afslutningen starter prøvelederen ved den H. som er dækket af sidst. Såfremt ovenstående giver

store problemer vil det blive ændret. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommerbog

 

Fællesdæk

 

 

Lyd- og håndtegn: Max 9½ point.

Hund rejser sig / kryber mere end 1 kropslængde: 0 point.

Hund kryber mindre end 1 kropslængde:

Max 8 point.

Hund ændrer position, mens fører er på vej

mod den, alt andet er perfekt: Max 5 point.

Plads før kommando: Max 8 point.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCI-Orginal

 

Exercise 3 – Heelwork free

 

 

 

 

Command:  'Heel', may be repeated at every

change of speed.

 

Performance: Heelwork is tested at different speeds in conjunction eith directions, turns and turnabouts. The unleashed dog should willingly follow the handler, walking on the handler's left side, with the head or the shoulder level with the handler's left knee. When the handler stops, the dog must immediately, without command, take the heel position. The handler should move his arms in a natural way during the exercise.

 

The walking scheme must at least contain two stops in normal and in slow walk, two turnabouts in normal walk, one turnabout in slow and double quick walk, two turns

left and two turns right in each speed and two-three steps from stand position in different directions.

 

All dogs in one test or competition do the heelwork by the same scheme.

 

Directions: The dog which leaves the handler or follows the handler at a distance of more than half a meter during the major part of the exercise must be failed. If the dog moves slowly, only 6-7 points should be given. Lack of contact and extra commands are mistakes. Bad direction of of the heel position should reduce the points of about 2. If the handler makes a turnabout to the left ('a German turnabout'), the dog may go around the handler on the on the right side, but very tightly.

 

Coeff. : 3           Max. Points: 30

 

 

 

 

 

 

 

 

FCI-Oversat

 

Øvelse 3 – Fri ved fod

 

 

 

 

Kommandoer: 'Plads', må gentages ved hver ændring af hastighed

 

Udførelse: Fri ved fod skal prøves i forskellige hastigheder i forbindelse med dirigering, til venstre og højre og omkring. Hunden skal uden line villigt følge føreren, på førerens venstre side med hovedet eller skuldre i linje med førerens knæ. Når føreren stopper skal hunden hurtigt, uden kommando indtage udgangsstilling. Føreren skal bevæge sine arme naturligt under hele øvelsen.

 

 

Skemaet for fri ved fod-øvelsen skal mindst indholde to holdt i almindelig gang og i langsom gang, to omkring i almindelig gang, en  omkring i langsom gang og i løb, to venstre om og to højre om i hver gangart og to-tre skridt fra holdtposition i forskellige retninger.

 

Alle hunde i lydighedsprøven eller konkurrencen skal gå efter det samme skema.

 

Retningslinjer : En hund som går fra sin førere eller følger føreren med en afstand på mere end en halv meter

i det meste af øvelsen bliver underkendt. En hund som bevæger sig langsomt kan kun få 6-7 point. Mangel på kontakt og ekstra kommandoer anses som fejl. Dårlig retning i udgangsstillingen skal reducere karakteren med omkring 2 point. Hvis føreren laver en venstre omkring ('Tysk omkringvending') skal hunden gå meget tæt omkring førerens højre side.

                        

Koeff. : 3           Max. point 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKK

 

3. Fri ved fod (Koeff. 3- max. 30 p.)

 

(Før start af denne øvelse skal føreren modtage den næseprøvegenstand, der skal anvendes i øvelse 9)

 

Kommandoer: “Plads” kommando kan (men skal ikke) anvendes ved øvelsens start og må gentages ved hver ny start efter en “holdt”-position, men ikke ved skift af gangarter!  (i så fald karaktersænkning).

 

Hunden skal villigt følge føreren på dennes venstre side med skuldrene ud for førerens venstre ben i alle gangarter (alm. gang, langsom gang og løb samt vendingerne “højre om”, “venstre om”, og “omkring”) dels under bevægelse og dels på stedet. Når føreren gør holdt, skal hunden hurtigt og uden kommando sætte sig på plads!

I øvelsen indgår også 2-skridts-øvelser og vendinger på stedet. Føreren er under hele øvelsen under prøvelederens kommando!

 

En hund, som hænger eller flagrer mere end en

halv kropslængde fra sin fører, får “0” p.

For at få maksimumpoint i øvelsen, skal den udføres i et kvikt tempo og uden brug af kommandoer ud over de tilladte. I modsat fald: karaktersænkning!¨

Føreren skal bevæge armene naturligt under udførelsen

af øvelsen.

 

 

 

 

 

 

Dommerbog

 

Fri v/ fod

 

Pladskommando ved skift af gangart:

Max 9½ point.

Hund hænger / flagrer ½ meter fra fører: Øv.stop og 0 p.

Hund hænger / flagrer: Max 9-9½ point.

Enhver kommando udover de tilladte:

Max 9½ point.

Manglende iver / tempo / træg plads: Karaktersænkning.

 

Hele Fri v/ fod skal vurderes som en helhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCI-Orginal

 

Exercise 4 – Stand, sit and down under march

 

Command: 'Stand', 'sit', 'down', 'heel' (4 times)

 

Performance: The exercise is performed under march in a 10m. X 10m. Square with the dog on the inside (left turn). The dog should quickly stop in standing, sitting or down position when told.

 

Directions: If the dog stops in a wrong position (i.e 'sit' instead of 'down'). 7 points is the maximum awarded. To get points from a given position the dog should obey the command before the handler has passed the next corner

of the square and at least two positions must be

performed. While judging, attention should also be paid to the heelwork. Moving slowly and bad heelwork are mistakes. The handler should make a' square by walking and not a circle.

 

Coeff. : 3           Max. Points : 30

 

 

 

 

 

 

 

FCI-Oversat

 

Øvelse 4 – Stå, sid og dæk under gang.

 

Kommandoer: 'Stå', 'sid', 'dæk', 'plads' (4 gange)

 

Udførelse: Øvelsen gennemføres under uafbrudt gang omkring en 10 x 10 meters firkant med hunden på venstre side (venstre om). Hunden

skal hurtigt indtage stå, sid og dækposition på kammando.

 

Retningslinjer : Hvis hunden indtager en forkert position (f.eks. 'Sid' i stedet for 'dæk'), kan den max få 7 point. For at få point i en given position skal hunden adlyde kommandoen før føreren har passeret det næste hjørne af firkanten og mindst to positoner skal udføres. Ved bedømmelsen skal der lægges mærke til 'fri ved fod'. Langsomme bevægelser og dårlig fri ved fod anses at være fejl. Føreren skal gå i en firkant og ikke i en cirkel.

 

 

Koeff. : 3            Max. point 30

 

 

 

 

 

 

DKK

 

4. Stå, sid, dæk under gang (Koeff. 3 - max 30 p.)

 

Kommandoer: “stå”, “sid”, “dæk”, “plads”.

 

Øvelsen udføres omkring en 10 x 10m kvadrat og med hunden fri ved fod. Efter anvisning fra prøvelederen starter føreren øvelsen med hunden på plads midt for kvadratens ene side (samme sted for samtlige deltagere). Efter tegn fra prøvelederen går føreren fremad, og uden at standse sin gang skal føreren kommandere hunden til, midt for kvadratens følgende tre sider, henholdsvis at stå, sidde og dæk, uden at føreren standser op! Hver gang føreren passerer sin hund, skal den på førerens pladskommando følge med indtil ny stillings-kommando afgives. Når føreren har fået hunden med sig (på plads) efter sidste position (dæk), fortsættes til startstedet, hvor føreren gør holdt og hunden uden kommando sætter sig korrekt på plads. En hund, som indtager en forkert stilling får max. 7 point.

Hvis to stillinger er forkerte gives “0” for hele øvelsen.

 

Ved bedømmelsen tages der i høj grad hensyn til tempoet og følget i fri ved fod!
Dommerbog

 

Stå-Sid-Dæk

 

Hund ændrer / indtager forkert position:

Max 7 point.

Hund bevæger sig i en position: Max 9 point.

 

Fejl under fri v/ fod:

Bedømmes som fri v/ fod.

 

Er positionen ikke indtaget før fører har

passeret kegle, er positionen mistet.

 
FCI-Orginal

 

Exercise 5 – Recall with stand and down

 

 

Command: 'Down', 'stay', 'come' (3 times), 'stand', 'down' or hand signs.

 

Performance: The dog is placed in down position and the handler moves about 25 m. In the

indicated direction. When told, the handler recalls the dog. When the dog is reaching approx. One third of the distance, it is ordered to stand. When told, the handler recalls the dog again and having reached approx. Two thirds of the distance, it is ordered to lay down. Afterwards, the handler, when told to do so, recalls the dog to heel position.

 

Directions: It is important that the dog responds willingly to the recall commands. If more than 3 recall commands are given, the highest score is 6. The dog should not move more than three times the length of its body after commands for stand and down are given. Slow moving is

a mistake ; the dog should move at a good speed, at least a trot. If the dog misses one position, not more than 7 points should be given. If neither stand or down is performed, or if done in opposite order, 0 should

be given.

 

Coeff. : 4           Max. Points : 40
FCI-Oversat

 

Øvelse 5 – Indkald med stå og dæk.

 

 

Kommandoer: 'Dæk', 'bliv', 'kom' (3 gange), 'stå', 'dæk' eller håndtegn.

 

Udførelse: Hunden placeres i dækposition og føreren bevæger sig ca. 25 meter fra hunden til et anvist sted. På kommando indkalder føreren hunden. Når hunden er nået ca. en tredjedel af afstanden, kommanderer føreren hunden at 'stå'. På kommando indkalder føreren hunden igen og når hunden er nået ca. to tredjedele af afstanden kommanderer føreren hunden i 'dæk'.

Herefter, på kommando indkalder føreren hunden i

udgangsstilling.

 

Retningslinjer:  Det er vigtigt at hunden villigt adlyder indkaldskommandoerne. Hvis føreren afgiver flere end tre indkaldskommandoer får hunden max. 6 point. Hunden må ikke bevæge sig mere tre gange sin kropslængde efter at stå-og dæk-kommandoerne er afgivne. Langsomme bevægelser er en fejl; hunden skal bevæge sig med en god fart, mindst i  trav. Hvis hunden mister en position kan der ikke gives mere end 7 point. Hvis hverken 'stå' eller 'dæk' er udført, eller at positionerne er udført i en forkert rækkefølge, gives der 0 point.

 

Koeff. : 4           Max. point 40
DKK

 

5. Indkald med stå og dæk (Koeff. 4 - max 40 p.)

 

 

Kommandoer: “dæk”, “bliv”, “kom” (3 gange), “stå”, “dæk” eller håndtegn.

 

På et anvist, markeret sted dækker føreren sin hund af og bevæger sig derefter til et andet anvist sted, hvorfra hunden på tegn fra prøvelederen skal indkaldes med kom (eller hundens navn) - stå, kom (eller hundens navn) - dæk. Lystres første kommando ikke, kan der højst gives 6 p! Når hunden efter første indkald er løbet ca. en tredjedel af afstanden til sin fører, kommanderer denne hunden til

at “stå”. Efter nyt indkald afdækkes hunden når den har løbet ca. 2/3 af afstanden til føreren, der på et sidste tegn fra prøvelederen kalder hunden på plads, hvorefter øvelsen er færdig.  Ved bedømmelsen af øvelsen lægges hovedvægten på, hvor hurtigt hundens indløb og reaktion på kommandoerne er. Ændrer hunden stilling på startstedet før første indkald, får den højst 8 point.

Flytter hunden sig mere end 3 kropslængder før første indkald får den “0”. Løber hunden mere end 3 kropslængder efter en “stå” - eller “dæk”-kommando mistes positionen og den får højst 7 point. Mislykkes både “stå” og “dæk” positionerne, gives der “0”.
Dommerbog

 

Indkald

 

 

Lystres første indkaldskommando efter

enhver position ikke: Max 6 point.

Hunden ændrer stilling eller kryber mindre end 1 kropslængde før 1. indkaldskommando:

Max 8 point.

Hund kryber mere end 3 kropslængder: Øv.stop og 0 point.

Stå / Dæk position forkert eller indtaget mere end 3 kropslængder efter kommando:

Max 6 point.

Hvis hund starter før en kommando:

Max 7 point.

For langsomt / uens indløb: Karaktersænkning.
FCI-Orginal

Exercise 6 – Send away with directions, down and recall

 

Command: 'Forward', 'stand', 'right/left' and/or

arm signs, 'down', 'come'.

 

Performance: The dog is sent to a cone about 10m. From the starting point. The dog is commanded in a standing position by the cone and should take standing position within a circle of 2m-radius from the cone. After about 3 sec. The handler is told to direct the dog to a 3m. x 3m. Square marked by cones set at each corner, about 25m. From the starting point. When the dog reaches the square, it is commanded down. When told, the handler walks towards the dog. Approx. 2m. From the dog, the handler is told to turn, after approx. 10m. To turn again and walk towards the starting point. After another 10m. He is told to recall the dog while walking.

 

Directions: To get 10 points, the handler should use a maximum of 6 commands during the exercise. After this, the principle is that by each extra command obeyed by the dog, 1 point will be withdrawn and 2 per each command not obeyed by the dog. If the handler moves forward while giving the commands, the exercise is failed (0 point). If there is too much action from the handler (body language), not more than 8 points should be given. The dog should have all four feet within the circle before the handler is told to direct it to the square. A dog which takes sit or down position by the cone should not be awarded more than 8 points. If the dog lays down outside the 2m. Circle around the cone or outside the square, it will fall. To get points, the whole body of the dog must be totally in the square. However, a dog with a very small part of its body (eg 1 cm of the nose or the tail) outside the square should not be penalized. The dog can not leave down position before called. If the dog moves very, very slowly, only about 6 points should be given.

The angle between the first cone and the square should be 90o

 

Coeff. : 4           Max. Points : 40

 

 

 

 

 

FCI-Oversat

Øvelse  6 – Fremsend. med dirigering, dæk  og indkald.

 

Kommandoer:  'Fremad', 'stå' 'højre/venstre' og/eller armtegn, 'dæk', 'kom'.

 

Udførelse: Hunden sendes til en kegle ca. 10 meter fra startstedet. Hunden kommanderes at 'stå' ved keglen indenfor en radius af 2 meter. Efter ca. 3 sekunder kommanderes føreren at sende hunden til en firkant på 3 x 3 meter som er markeret med kegler i hvert hjørne, ca. 25 meter fra startstedet. Når hunden er nået frem til firkanten kommanderes hunden i 'dæk'-position. Føreren kommanderes herefter at gå i retning mod hunden. Omkring 2 meter fra hunden kommanderes føreren at

dreje, efter ca. 10 meter kommanderes føreren at dreje igen og gå i retning mod startstedet. Efter endnu 10 meter kommanderes føreren at indkalde hunden under uafbrudt gang.

Retningslinjer: For at opnå 10 p må føreren bruge maximun 6 kommandoer under hele øvelsen. Efter dette er principet det, at for hvert ekstrakommando som hunden adlyder trækkes der 1 p og 2 p for hvert kommando som hunden ikke adlyder. Hvis føreren bevæger sig fremad når kommando afgives underkendes øvelsen (0 p). Hvis føreren har alt for store kropsbevægelser (kropssprog) kan der kun gives 8 p. Hunden skal have alle fire poter inde i cirkelen før føreren bliver kommanderet til at sende hunden til firkanten. En hund som indtager 'sid'- eller 'dæk'-position ved keglen bliver ikke præmieret med mere end 8 p. Hvis hunden ligger ned udenfor 2 meters cirkelen omkring keglen eller udenfor firkanten underkendes øvelsen. For at opnå point, skal hele hundens krop være totalt inde i firkanten.  Dog, skal hunden ikke straffes, hvis en lille del af hundens krop (f.eks. 1 cm af snuden eller halen) er udenfor firkanten. Hunden må ikke forlade 'dæk'-positionen før den bliver indkaldt. Hvis hunden bevæger sig meget, meget langsomt kan der kun gives ca. 6 point. Vinkelen mellem den første kegle og firkanten skal være 90o.

 

Koeff. : 4           Max. point 40
DKK

6. Fremsending/fjerndirigering/indkald fra dæk (Koeff. 4 - max. 40 p)

Kommandoer: “Fremad”, “st唓højre/venstre” og/eller håndtegn, “dæk” og “plads”

 

Både lydkommando og håndtegn må benyttes ved fjerndirigeringen hvis de samtidig afgives!  På tegn fra prøvelederen sendes hunden fra et anvist sted mod en markering (f.eks. en kegle eller lign.) ca. 10 m fra startstedet, hvor hunden kommanderes til at stå, og hele hundens krop skal være indenfor en radius af ca. 2 m fra markeringen, i modsat fald: Øvelsesstop og “0” point!  Efter ca. 3 sek. sendes hunden på tegn fra prøvelederen frem til et markeret felt på 3 x 3 m, hvori føreren skal afdække hunden. Herefter går føreren på prøvelederens kommando frem mod hunden. Ca. 2 m fra feltet, dirigeres føreren højre/venstre om. Efter yderligere ca. 10 m’s gang dirigeres føreren igen højre/venstre om og fortsætter sin gang ca. 10 m, hvorefter føreren på prøvelederens kommando kalder sin hund på plads. Føreren fortsætter mod startstedet med hunden fri ved fod, til prøvelederen siger “tak”. Det er tilladt ved starten af øvelsen at rette hunden ind mod stå-markeringen.  Afstanden fra startstedet til dækfeltet skal diagonalt være ca. 25 m. og hjørnerne af feltet skal være markeret med kegler eller lignende, og være synlige for førerne. Mellem keglerne skal siderne være markeret med bånd eller lign., således at F. ikke er i tvivl om at H. er inde i feltet.,. En hund, der indtager forkert stilling ved stå-markeringen, kan højst få 8 p. For at opnå max. point må føreren ikke afgive mere end i alt 6 kommandoer i hele øvelsen og hunden skal dække med hele kroppen inde i det markerede dækfelt (halen fraregnet), samt komme hurtigt på  indkaldkommandoen!  En hund, der dækker udenfor feltet får “0” p. En hund, som sætter sig eller dækker i feltet før kommando får højst 6 p. En hund, som rejser/sætter sig op eller forlader sin dæk-position før indkald får højst 5 p. En hund, der rejser sig før førerens anden vending får “0”. Kryber hunden

mere end 3 kropslængder fra dæk-positionen: Øvelsesstop og “0” p.  En hund, der løber ind til sin fører efter at denne 2. gang er blevet kommanderet højre/venstre om får højst 5 p (forudsat at alt andet i øvelsen er udført rigtigt).

Det er ikke tilladt F. at ”vise” H. feltet når F. er kommet hen til startstedet.
Dommerbog

 

Fremsending

 

 

 

Mere end 6 kommandoer = Ekstrakommando.

Hver adlydt ekstrakommando:

Max 9 point.

Ikke adlydt ekstrakommando:

Max 8 point.

Hvis hund løber igennem 2 m cirkel ved kegle på trods af kommando, eller ikke

har hele kroppen indenfor cirklen:

Øv.stop og 0 point.

Forkert position ved stå-mærket:

Max 8 point.

Bevæger fører mere end 1 ben mod hunden: Øv.stop og 0 point.

Kraftigt kropssprog: Max 8 point.

Hvis hund bevæger sig meget, meget langsomt: Max 6½ point.

Hvis hund dækker eller sidder i feltet før kommando: Max 6 point.

Hvis hund stå / stopper i feltet før kommando: Max 8 point

Hvis hund forlader dækposition før førers 2. vending eller kryber mere end 3 kropslængder:

0 point.

Hvis hund forlader dækposition efter

førers 2. vending eller kryber mindre end

3 kropslængder: Max 5 point.

 
FCI-Orginal

 

Exercise 7 – Retrieving from directions

 

 

Command: 'Forward', 'stand', 'right/left' and/or

arm sign. 'retrieve', release'

 

Performance: Three wooden dumbbells are placed in such a way that they can be easily seen on a row about 5 m. Apart from each other. The handler and the dog are placed at about 20 m. From the dumbbell in the middle. The dog is sent to a cone about 10 m. From the

starting point. The dog is commanded in standing position by the cone and should stand no more than 2 m. From it. After about 3 sec. The handler is told to direct the dog to the dumbbell which was drawn (left or right) and the dog should retrieve it and deliver it correctly.

 

Directions: The steward places the three dumbbells after it has been decided by draw which is to be retrieved. The dumbbell whis is drawn – left or right – is always placed first. During this procedure the handler and the dog stand opposite the central dumbbell.

 

NOTE:  The central dumbbell is NEVER drawn.

 

If the dog leaves before the command, it can get a maximum of 7 points. To get points in this exercise, the dog should stand at the cone completely inside the circle with a radius of 2 m. A dog which lays or sits at the cone gets a maximum of 8 points. To get 10 points, one extra command is allowed to direct the dog. Emphasis must be put on the dog's willingness to follow the directive commands and on the dog's tempo. If the dog takes a wrong dumbbell in its mouth, the exercise is failed (0 points). Chewing drops the points to 7 but very extensive chewing can result in having the exercise failed. If the dog drops the dumbbell instead of giving it in the handler's hand, it should not get more than 7 points. The size of the dumbbell should be in relation to the size of the dog.

 

Coeff. : 3           Max. Points 30

Øvelse 7 – Apportering fra dirigering

 

 

Kommandoer: 'Fremad', 'stå', 'højre/venstre' og/eller armtegn, 'apport', 'slip'.

 

Udførelse: Tre træapporter placeres på en sådan måde at de tydligt kan ses på en række med ca. 5 meters mellemrum. Føreren og hund placeres ca. 20 meter fra apporten i midten. Hunden skal sendes til en kegle ca. 10 meter fra startstedet. Hunden skal kommanderes at 'stå' ved keglen og ikke længere end 2 meter fra den.

Efter ca. 3 sekunder kommanderes føreren at sende hunden til  den apport som blev udtrukken  ved lodtrækning (venstre eller højre) og hunden skal apportere den og aflevere den korrekt.

 

Retningslinjer: Prøvelederen placerer de tre apporter efter at det er afgjort ved lodtrækning, hvilken apport der skal apporteres. Den apport som skal apporteres – venstre eller højre – skal placeres først. Under hele denne procedure skal føreren og hunden være placeret overfor den midterste apport.

BEMÆRK:  Apporten i midten bliver ALDRIG udtrukket.

 

Hvis hunden forlader føreren  før kommando kan den maximun få 7 point. For at få point i øvelsen skal hele hunden stå ved keglen indenfor en cirkel med en radius på 2 meter. En hund som ligger eller sidder ved keglen får maximum 8 point. For at opnå 10 point, må der afgives en ekstra kommando for at dirigere hunden. Der skal lægges vægt på hundens villighed at følge de dirigerende kammandoer og på hundens tempo. Hvis hunden tager en forkert apport i sin mund underkendes øvelsen (0 point).

Tyggning sænker karakteren til  7 point men kraftig tyggning kan resultere i underkendelse af øvelsen. Hvis hunden smider apporten i stedet for at aflevere den i førerens hånd kan den ikke få mere end 7 point. Størrelsen på apporterne skal være i relation til hundens størrelse.

 

Koeff. : 3           Max. point 30
DKK

 

7. Fremsending til “stå” og fjerndirigeret apportering (Koeff. 3 - max. 30 p)

 

Kommandoer: “Fremad”, “stå”, “højre/venstre”, og/eller armtegn, “apport”.

 

Det væsentlige ved øvelsen er, at hunden skal apportere én af tre ens apportbukke af træ, der er udlagt på række med ca. 5m’s mellemrum, så de er lette at se for fører og hund. Før øvelsesstart afgøres det ved lodtrækning, om det er venstre eller højre apport, der skal apporteres, idet den midterste apport aldrig skal apporteres!. Den apport, der skal hentes, udlægges først! Under udlægning af apporterne er fører og hund placeret et anvist sted, ud for hvilket den midterste apport lægges, ca. 20 m fra fører og hund.

 

Hunden sendes først lige frem til en kegle eller lign. der er placeret ca. 10 m. fra startstedet og hvor hunden kommanderes til at stå og den skal stå med alle fire poter indenfor en radius på 2 meter fra markeringen! I modsat fald: Øvelsesstop og “0” point

(som i øvelse 6) Efter ca. 3 sekunder får føreren ordre til

at dirigere hunden frem til den udtrukne apport, der skal apporteres hurtigt og afleveres korrekt.

NB! Det er ikke tilladt føreren før fremsending af hunden

at “rette” den eller sig selv ind efter retningen mod den apportgenstand (venstre eller højre), der skal apporteres. Føreren skal altså under hele øvelsen stå stille med front mod “stå” - markeringen. i modsat fald: Karaktersænkning!

En hund som lægger eller sætter sig ved “stå”- markeringen, får højst 8 point. Der må kun afgives ialt 5 kommandoer under hele øvelsen. (ellers karaktersænkning). Der lægges stor vægt på hundens tempo og villighed til at følge kommandoerne. Hvis hunden knaldapporterer, tygger på apporten eller smider den før korrekt aflevering, får den herfor højst 7 p.

Det er ikke tilladt F. at ”vise” H. keglen når F. er kommet hen til startstedet.
Dommerbog

 

Apport

 

 

Mere end 5 kommandoer = Ekstrakommando.

Forkert position ved stå-mærket:

Max 8 point.

Urolig start / tygning / tab før korrekt plads:

Max 7 point

Meget kraftig tygning: Øv.stop og 0 point.

Hund berører forkert apport:

Øv.stop og 0 point.

Hund berører ikke forkert apport, dirigeres til korrekt:

Max 8 point.

Fører drejer hund eller sig selv mod apport:

Max 9 point.
FCI-Orginal

 

Exercise 8 – To retrieve a metal object with jump over a fence

 

Command: 'Jump', 'retrieve' and 'release'

 

Performance: The handler, with the dog in heel position, is placed in front of a fence at approx. 3 m. The handler throws a metal dumbbell over the fence. When told, the handler commands the dog to jump over the fence and retrieve the dumbbell.

 

Directions: The retrieve command should not be given later than when the dog starts jumping. The fence should be 1 m. Broad and solid. It should be as high as the dog at the withers, rounded up by closest 10 cm. , maximum 1 m. If the dog starts before told, chews the dumbbell or drops it before told, 7 is the maximum to be given. If the dog starts while the dumbbell is being thrown and before it has reached the ground, it will get 0 point. If the dog touches the fence even slightly when jumping, it should not get more than 8 points. The dumbbells should have a minimum weight of about 175 g. For small dogs and about 650 g. for large dogs.

 

 

Coeff. : 3           Max. Points : 30
FCI-Oversat

 

Øvelse 8 – Apportere en metalapport med spring over et springbræt

 

Kommandoer:  'Spring', 'apport' og 'slip'

 

Udførelse: Føreren med hunden i udgangsstilling placeres mod et springbræt ca. 3 meter fra.

Føreren kaster en metalapport over springbrættet. På kommando, kommanderer føreren hunden til at springe over springbrættet og apportere apporten.

 

Retningslinjer: Apportkommandoen må ikke komme senere end når hunden påbegynder springet.

Springbrættet skal være 1 meter i højden og solidt bygget. Det skal være lige så højt som til rygkammen på hunden, rundet op til nærmeste 10 cm. Maximun 1 meter. Hvis hunden starter før kommando, tygger på apporten eller smider apporten før kommando, får den maximum 7 point. Hvis hunden starter medens apporten bliver kastet og før den rammer jorden, får den 0 point. Hvis hunden rører springbrættet, selv meget lidt, når den springer, kan den ikke få mere end 8 point. Apporten skal have en minimumsvægt på ca. 175 g for små hunde og ca. 650 g for store hunde.

 

Koeff. : 3           Max. point 30
DKK

 

8. Springapportering efter metalgenstand.

(Koeff. 3 - max. 30 p)

 

Kommandoer: “Spring”, “apport”.

 

Med hunden siddende på plads foran springbrættet kaster føreren en udleveret metalapport (valgt af føreren inden øvelsestart) over forhindringen, hvorefter hunden på førerens kommando skal springe frit over brættet, apportere, springe tilbage og sætte sig på plads (eller foran) føreren, hvor den skal blive siddende med apporten i munden til føreren på tegn fra prøvelederen kommanderer hunden til at aflevere. For at få “10” skal kommandoen “apport” afgives senest når hunden første gang er midt over forhindringen.

 

Springhøjde:  Hundens skulderhøjde rundet op til nærmest 10 cm. dog max. 1m. Apportgenstanden skal være af letmetal og afpasset efter hundenes størrelse.

Ved indendørs prøver må rullende genstande ikke anvendes. En hund, som knaldapporterer, tygger på apporten eller taber den før aflevering, får højst 7 p. Øvelsen afslutter med at hunden afleverer apporten korrekt på kommando fra føreren. For den hund, der afleverer apporten foran føreren, er øvelsen først færdig, når hunden har sat sig på plads ved føreren. En hund, der berører springbrættet, - uanset hvor let berøringen er (pelsberøring undtaget) får højst 8 p. En hund som efter 3 springkommandoer stadig vægrer sig ved at springe

får “0” p.!
Dommerbog

 

Springapport

 

 

Ekstrakommando: Max 9½ point.

Mere end 3 springkommandoer:

Øv.stop og 0 point.

Urolig start / tygning / tab før korrekt plads:

Max 7 point.

Hvis hunden starter mens apportgenstanden kastes og før denne når jorden:

Øv.stop og 0 point.

Hund berører springbrædt (pelsen undtaget):

Max 8 point.
FCI-Orginal

 

Exercise 9 – Scent and retrieve

 

Command: 'Seek/retrieve', 'release'

 

Performance: Before the start of exercise 3, or if the competition is divided, at the beginning of the second part, each handler gets a wooden retrieve article (8-10 cm. X 2 cm.), which is marked with the 'team' start number. The article is handed to the steward at the beginning of the exercise. The handler is asked to turn around and the steward places the handler's article – without touching it – together with 5 similar articles which have been touched, in a circle at 11, 12 or 13 o'clock or in a row, approx. 10 m. From the handler. When told, the handler commands the dog to retrieve (the handler's article). The dog should find the handler's article and retrieve it to hand.

 

Directions: The dog is not allowed to touch or scent the wooden article before it is given to the steward. Should this happen, then the exercise is failed. Emphasis should be stressed on the dog willingness to work, and the speed. If the dog starts before told, chews the article, drops it before told, 7 is the maximum to be given. If the dog picks up a wrong article in its mouth, the exercise is failed. There should be 6 new articles for each team. The dog should not be allowed to work more than one minute.

 

 

Coeff. : 3           Max. Points : 30
FCI-Oversat

 

Øvelse 9 – Næseprøve og apportering

 

Kommandoer:  'Søg/apport', 'slip'

 

Udførelse:  Før starten af øvelse 3 eller hvis konkurrencen er opdelt, i starten af den sidste del, får hver førere en træapport/trægenstand (8-10 cm x 2 cm), som er markeret med ekvipagets startnummer. Denne genstand overrækkes til prøvelederen i begyndelse af øvelsen. Føreren bliver kommanderet omkring og prøvelederen placerer førerens genstand – uden at røre den - sammen med 5 ens genstande som er rørt af prøvelederen, i en cirkel kl. 11, 12 eller 13 eller på række, ca. 10 meter fra føreren. På kommando, kommanderer føreren hunden at apportere (førerens genstand). Hunden skal finde førerens genstand og apportere den til føreren.

 

Retningslinjer: Hunden må ikke røre eller snuse på trægenstanden før den afleveres til prøvelederen. Skulle dette ske underkendes øvelsen. Der skal lægges vægt på hundens ivrighed og villighed at arbejde og tempoet. Hvis hunden starter før kommando, tygger på genstanden, smider den før kommando, kan den få maximum 7 point. Hvis hunden tager op en forkert genstand i sin mund, underkendes øvelsen. Der skal være 6 nye genstande til hvert ekvipage. Hunden må ikke arbejde mere end i et minut.

 

Koeff. : 3           Max. point 30
DKK

 

9. Næseprøve og apportering (Koeff. 3 - max. 30 p)

 

Kommando: “Søg apport”.

 

Den næseprøvegenstand, som føreren har modtaget før starten på øvelse 3 (fri ved fod) og som førerens fært nu er overført til, afleveres til prøvelederen, som med en tang el. lign. lægger genstanden ud mellem fem (5) identiske genstande. Prøvelederen må ikke med hånden berøre den genstand, der modtages fra føreren, men berører til gengæld de øvrige fem (5) genstande, der udlægges ca. 10m fra føreren, hvorefter denne på prøvelederens kommando sender hunden ud for at finde genstanden

med førerens fært. Der skal anvendes nye (ubrugte) genstande til hver hund. Føreren må ikke se genstandene blive lagt ud, (men hunden må gerne). Der gives “0” p i øvelsen hvis hunden apporterer en forkert genstand! Hunden må søge i max. 1minut. I øvrigt henvises til øvelse 7. Ved bedømmelsen af øvelsen lægges der særlig vægt på, hvor ivrigt hundens søg er, samt om apporteringen udføres korrekt i henhold til øvrige apporteringsøvelser.
Dommerbog

 

Næseprøve

 

Urolig start / tygning / tab før korrekt plads:

Max 7 point

Meget kraftig tygning: Øv.stop og 0 point.

Hund tager forkert genstand i munden:

Øv.stop og 0 point.

Mere end 1 „søg apport“ kommando:

Max 9½ point.
FCI-Orginal

 

Exercise 10 – Distant control

 

Command: 'Sit', 'stand', 'down', and/or hand signs.

 

Performance: The dog is laid down on a predetermined place. When told, the handler leaves the dog to a given position, approx. 15 m. From the dog.

 

The steward shows the handler, with the help of signs, in which order the dog has to change position. The dog should change position 6 times. The last change should be 'down'.

 

Directions: A boundary is marked by an imaginary line in front of the dog with two markers.

Emphasis should be stressed on the speed at which the dog changes its positions and on how much it moves.

To get points, the dog should not move more than once

its body length in any direction from the start position.

If the dog misses one position out of the six, not more

than 7 points should be given. The dog has to change position at least 5 times to get points. The steward should wait 3 sec. Between the changing of the command signs. The handler's commands, with voice and/or hand, should not be exaggerated. If the dog sits up before the handler returns, not more than 8 points should be given.
FCI-Oversat

 

Øvelse 10 – Fjernkontrol

 

Kommandoer: 'Sid', 'stå', 'dæk' og/eller håndtegn

 

Udførelse: Hunden dækkes af på en forudbestemmt plads. På kommando forlader føreren hunden og går

til et anvist sted ca. 15 meter fra hunden.

 

Prøvelederen viser føreren med hjælp af skilte, i hvilken orden hunden skal skifte positioner. Hunden skal skifte position 6 gange. Sidste skift skal være 'dæk'.

 

 

Retningslinjer: En grænse er markeret med en fingeret linje foran hunden med to markeringer.

Der skal lægges vægt på, hvor ivrigt og hurtigt hunden skifter positioner og hvor meget den bevæger sig.

For at få point må hunden ikke flytte sig mere end sin kropslængde i nogen retning fra startpositionen. Hvis hunden mister en position af de seks kan den ikke

få mere end 7 point. Hunden skal mindst skifte position 5 gange for at få point. Prøvelederen skal vente 3 sekunder mellem hvert skift. Førerens kommandoer med sin stemme og/eller håndtegn, må ikke være overdrivne. Hvis hunden sætter sig før føreren kommer tilbage, kan der ikke gives mere end 8 point.

 

Koeff. : 4           Max. point 40
DKK

 

10. Fjernkontrol (Koeff. 4- max. 40 p)

 

Kommandoer: “Sid”, “stå”, “dæk”og/eller håndtegn.

 

Hunden afdækkes på et sted anvist af prøvelederen hvorefter føreren går ca. 15m væk fra hunden til et andet anvist sted. Prøvelederen, som placerer sig bag hunden, viser ved hjælp af skilte hvilke stillinger hunden skal indtage. Hunden skal skifte stilling i alt seks (6) gange.

Hvis hunden flytter sig mere end en (1) kropslængde i en hvilken som helst retning fra sin startposition, eller hvis mere end en (1) position er forkert gives der “0” for øvelsen!. Har hunden efter to (2) ekstra-kommandoer ikke indtaget den rigtige position, er positionen tabt!

Rækkefølgen af positionerne bestemmes af dommeren, og den skal være forskellig fra prøve til prøve, men ens for

alle hundene ved samme prøve.!
Dommerbog

 

Fjernkontrol

 

Manglende skift: Max 7 point

Mere end 1 kropslængde: Øv.stop og 0 point.

Mindre end 1 kropslængde:

Karaktersænkning op til 5 point.

Hunden indtager forkert position, svarende til den næste position i rækkefølgen og ikke indenfor de 2 kommandoer bringes ud af denne position: Øv.stop og 0 point.

Bemærk at hund skal indtage positionen korrekt for godkendelse („blød stå“ / „høj dæk“).