Med denne hjemmeside vil jeg forsøge at skrive om eliteklassen national og international. Preben

FCI danske oversættelse:

Oversat af Lars-Åke Sjøberg.
Pas på.... hvis du trykker ser du mig i 1:1  :-)
Federation Cynologique Internationale (FCI)

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Thuin den 8. november 2000

(Stempel den 22. november 2000)

Kære damer, kære herrer

Hermed lydighedsreglerne som er gældende fra 1. januar 2001. Disse regler blev sendt til jer i juli men der blev rapporteret nogle småfejl som nu er rettet. Disse regler vil senere blive sendt på de andre 3 FCI sprog (Fransk -Tysk - Spansk)

Med venlig hilsen

Y. De Clercq
Ledende Direktør

Federation Cynologique Internationale (FCI)
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Stempel den 22. november 2000)


GENERELLE REGLER FOR

DELTAGELSE I LYDIGHEDSPRØVER

OG KONKURRENCER

I INTERNATIONAL LYDIGHEDS KLASSE

MED C.A.C.I.O.B.

Lydighedens (LP) formål er at lære en hund at være samarbejdsvillig og under kontrol. Specielt skal der lægges vægt på en god kontakt mellem hund og førere og hundens villighed til at adlyde også på afstand fra føreren.

Krav til deltagelse.
For at deltage i internationale lydighedsprøver kræves at hunden mindst er 15 måneder og at den er stambogsført i en FCI-anerkendt kennelklub.

Det er op til hvert land at beslutte, hvilken national lydighedsklasse som skal bruges og hvilke krav man skal gennemføre for at kunne deltage i den internationale lydighedsklasse. For at deltage i den internationale lydighedsklasse, skal hund og førere dog minst en gang, bestå den forudgående højeste lydighedsklasse i sit land.

Hunden behøver ikke nødvendigvis at være tilmeldt i andre klasser i et 'dog show' for at deltage i lydighedsprøven.

Hunde som lider af smitsomme sygedomme, hageorm, skab eller andet utøj, eller er aggressive, blinde eller døve kan ikke deltage i lydighedsprøven.

Tæver der er i løb må deltage sidst i konkurrencen og skal holdes væk fra ringen indtil alle deltagere er færdige med prøven. Hvis det er nødvendigt eller hvis det opstår tvivel om de foregående punkter, skal dommeren kontrollere hundene udenfor ringen før konkurrencen starter.

Point
Hunden er graderet i følgende pointskala:
0 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10

Dommere.
Dommere for lydighedsprøver skal være autoriseret af kennelklubben i hvert land.

Prøveleder.
Styringen af lydighedsprøven udføres af dagens dommer og en prøveleder.
Prøvelederen skal have passende kvalifikationer. Hvis der skal bruges flere end en dommer, skal det være lige så mange prøveledere som der er dommere.

Antal konkurrencedeltagere
Dommeren bør ikke dømme flere end 4 hunde pr. time. Hvis der skal bruges flere end en dommer,
dømmer hver dommer alle hundene i en del af øvelserne.

Førerens forpligtelser.
Føreren skal være tilstede ved ringen 30 minutter før konkurrencen starter.
Føreren er forpligtet at følge reglerne og alle instruktioner. Det er forbudt at afstraffe hunden.
De så kaldte 'Piggehalsbånd' er forbudte. Føreren må ikke røre, klappe eller give hunden anden opmuntring i øvelsen.
En let opmuntring (som at sige 'god hund') er tilladt efter at øvelsen er slut. Godbidder eller legetøj såsom bold og andre legeartikler er ikke tilladte i ringen.
Føreren skal føre sin hund på sin venstre side mellem øvelserne.

Hvis føreren ønsker at bære hundens line synligt, skal linen anbringes over førerens venstre skulder (som en bandoler) eller hængende om førerens hals.

2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis føreren ikke retter sig efter disse regler eller opfører sig mindre ønskeligt kan føreren diskvalificeres fra LP-konkurrencen af dommeren.

Hundens opførsel.
Hvis reglerne ikke siger andet, skal øvelserne starte og slutte i udgangsstilling (Plads)
Udgangsstilling (Plads) er normalt sid-position ved førerens venstre side. Stå-position ved førerens venstre side er også tilladt, men i så fald skal hunden altid stå i udgangsstilling og dommeren skal have besked om dette før øvelse 1.

Diskvalification.
En hund der bider, prøver på at bide eller angriber folk eller hunde skal diskvalificeres fra videre deltagelse den dag.

Ringstørrelse og nødvendigt materiale.
Ringstørrelsen skal i alle tilfælde mindst være 20 x 30 meter. Hvis en konkurrence laves udendørs foretrækkes at ringstørrelsen er mindst 25 x 40 meter. Det er op til dommeren at beslutte om ringens størrelse er i orden. Passende apporter, 3 træapporter og 1 metalapport i hver størrelse skal være tilgænglige i ringen. For øvelse 9, næseprøve, skal der forefindes trægenstande, (2 cm x 2 cm x 10 cm). Det skal forefindes 6 genstande til hver af de konkurrerende hunde.
Et solidt bygget springbræt, (omkring 1 meter højt og justerbart i intervaller af 10 cm), skal også forefindes i ringen samt pointtavler til at vise karaktererne med.

Arrangøren af lydighedskonkurrencen er forpligtet at have disse regler tilgænglige ved ringen. Arrangøren af lydighedskonkurrencen har ret til at ændre rækkefølgen af øvelserne til konkurrencen.

Andre regler. Dommeren har ret til at stoppe en øvelse og lukke af for videre deltagelse i konkurrencen, hvis der er forstyrrende gøen eller hvis hunden er ud af funktion.

I apporteringsøvelserne (7, 8 og 9) er det tilladt hunden at aflevere apporten siddende foran føreren, men skal derefter hurtigt på førerens kommando i udgangsstilling.

Alle øvelser starter når føreren og hunden er placeret i udgangsstilling og føreren har meldt sig 'klar'. Alle øvelser slutter når prøvelederen siger 'tak'.

De kommando-ord som bruges i disse regler er kun eksempler. Andre ord må bruges.

Hvis hunden gør sig ren under en øvelse er øvelsen tabt og ud over dette skal der trækkes 40 point fra slutsummen. Hvis hunden gør sig ren mellem øvelserne skal der trækkes 40 point af slutsummen.

Præmiering.
Det rekommanderes at farven (sort/rød/gul) bliver brugt på bånd eller rosetter til lydighedskonkurrencer. Alle hunde som får en præmie i en lydighedskonkurrence skal præmieres med et bånd med farven (sort/rød/gul)

Et rødt bånd præmieres til 1. præmie-vindere 256,0 - 320,0 point.
Et blåt bånd præmieres til 2. præmie-vindere 224,0 - 255,5 point.
Et gult bånd præmieres til 3. præmie-vindere 192,0 - 223,5 point.

Andre farver må bruges i overensstemmelse med landets traditioner.

3--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis to eller flere hunde ender med det samme antal point i slutsummen skal der foretages en opdeling/adskillelse. Resultaterne fra øvelse 3, 5 og 6 sammenlægges for at finde den højeste sum. Hvis denne sum også er ens skal disse deltagere gentage øvelserne 3, 5 og 6 for at finde vinderen.

Den bedste 1. præmie-vinder skal præmieres med en (sort/rød/gul) rosette

En præmie eller en roset skal gives til den hund som har opnået sit Internationale Lydigheds Championat på dagen.

International Lydigheds Certifikat (CACIOB)
Den hund som på dagen har fået flest point med en 1. præmie og som har (begge testikler, hvis det er en han) får tildelt et CACIOB og 2. vinderen får på samme måde et reserve-CACIOB

International Lydigheds Champion.
For at opnå denne titel skal hunden erhverve to CACIOB'er i to forskellige land og mindst en 2. præmie i eksteriør ved en FCI-godkendt udstilling og hunden skal være minimum 15 måneder gammel.
Der skal gå mindst et år og en dag mellem erhvervelsen af det første og det andet CACIOB.

4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International lydighedsklasse


Øvelse 1 - Sid i gruppe 2 minutter


Kommandoer: 'Sid', 'Bliv'

Udførelse:
Hundene sidder på en række med 3 meters mellemrum. Førerne går i skjul fra hundene i 2 minutter.

Retningslinjer:
En hund som står, ligger eller kravler mere end sin egen kropslængde får 0 point.
Hvis hunden bevæger sig får den karaktersænkning. Hvis hunden gøer 1-2 gange bliver der trukket 1-2 point. Hvis hunden gøer uafbrudt underkendes øvelsen (0 point).
Hvis hunden er urolig, f.eks. lægger sin vægt fra den ene pote til den andre, bliver der trukket 1-2 point. Hunden må godt se sig omkring, hvis der er uro eller larm omkring ringen. Hvis hunden lægger sig eller stiller sig op efter 2 minutters-perioden, når føreren kommer tilbage får den max 5 point.

Koeff. : 3 Max. point 30

Øvelse 2 - Dæk i gruppe i 4 minutter med forstyrelser


Kommandoer: 'Dæk', 'Bliv', 'Sit'

Udførelse:
Hundene dækkes af på en række med 3 meters mellemrum. Førerne går i skjul fra hundene. Hundene skal ligge i 4 minutter medens de bliver udsatte for forstyrrelser af en person som f.eks. går slalom mellem dem. Efter 4 minutter kommanderes førerne at gå 3 meter bag hundene og stoppe der. Herefter kommanderes førerne at gå tilbage til hundene og igen på et nyt kommando at få hundene i udgangsstilling.

Retningslinjer:
Der skal være mindst 3 hunde i en gruppe. En hund som står, sidder medens førerne er i skjul eller kravler mere end sin egen kropslængde underkendes i øvelsen. Gøen eller hvis hunden bevæger sig bliver bedømt som i øvelse 1. Hvis hunden sætter sig op efter 4 minutters-perioden når føreren kommer tilbage får den max 5 point. Hvis en hund rejser sig op og går tæt på en anden hund, så det er en mulighed for slagsmål mellem hundene, stoppes øvelsen og derefter gentages øvelsen, men uden den hund som startede forstyrrelsen.

Koeff. : 2 Max. point 20

Øvelse 3 - Fri ved fod
Kommandoer: 'Plads', må gentages ved hver ændring af hastighed

Udførelse:
Fri ved fod skal prøves i forskellige hastigheder i forbindelse med dirigering, til venstre og højre og omkring. Hunden skal uden line villigt følge føreren, på førerens venstre side med hovedet eller skuldre i linje med førerens knæ. Når føreren stopper skal hunden hurtigt, uden kommando indtage udgangsstilling. Føreren skal bevæge sine arme naturligt under hele øvelsen.

Skemaet for fri ved fod-øvelsen skal mindst indholde to holdt i almindelig gang og i langsom gang, to omkring i almindelig gang, en omkring i langsom gang og i løb, to venstre om og to højre om i hver gangart og to-tre skridt fra holdtposition i forskellige retninger.

Alle hunde i lydighedsprøven eller konkurrencen skal gå efter det samme skema.

Retningslinjer:
En hund som går fra sin førere eller følger føreren med en afstand på mere end en halv meter i det meste af øvelsen bliver underkendt. En hund som bevæger sig langsomt kan kun få 6-7 point. Mangel på kontakt og ekstra kommandoer anses som fejl. Dårlig retning i udgangsstillingen skal reducere karakteren med omkring 2 point. Hvis føreren laver en venstre omkring ('Tysk omkringvending') skal hunden gå meget tæt omkring førerens højre side.

Koeff. : 3 Max. point 30

Øvelse 4 - Stå, sid og dæk under gang.


Kommandoer: 'Stå', 'sid', 'dæk', 'plads' (4 gange)

Udførelse:
Øvelsen gennemføres under uafbrudt gang omkring en 10 x 10 meters firkant med hunden på venstre side (venstre om). Hunden skal hurtigt indtage stå, sid og dækposition på kammando.

Retningslinjer:
Hvis hunden indtager en forkert position (f.eks. 'Sid' i stedet for 'dæk'), kan den max få 7 point. For at få point i en given position skal hunden adlyde kommandoen før føreren har passeret det næste hjørne af firkanten og mindst to positoner skal udføres. Ved bedømmelsen skal der lægges mærke til 'fri ved fod'. Langsomme bevægelser og dårlig fri ved fod anses at være fejl. Føreren skal gå i en firkant og ikke en cirkel.

Koeff. : 3 Max. point 30

Øvelse 5 - Indkald med stå og dæk.


Kommandoer: 'Dæk', 'bliv', 'kom' (3 gange), 'stå', 'dæk' eller håndtegn.

Udførelse:
Hunden placeres i dækposition og føreren bevæger sig ca. 25 meter fra hunden til et anvist sted. På kommando indkalder føreren hunden. Når hunden er nået ca. en tredjedel af afstanden, kommanderer føreren hunden at 'stå'. På kommando indkalder føreren hunden igen og når hunden er nået ca. to tredjedele af afstanden kommanderer føreren hunden i 'dæk'. Herefter, på kommando indkalder føreren hunden i udgangsstilling.

Retningslinjer:
Det er vigtigt at hunden villigt adlyder indkaldskommandoerne. Hvis føreren afgiver flere end tre indkaldskommandoer får hunden max. 6 point. Hunden må ikke bevæge sig mere tre gange sin kropslængde efter at stå-og dæk-kommandoerne er afgivne. Langsomme bevægelser er en fejl; hunden skal bevæge sig med en god fart, mindst i trav. Hvis hunden mister en position kan der ikke gives mere end 7 point. Hvis hverken 'stå' eller 'dæk' er udført, eller at positionerne er udført i en forkert rækkefølge, gives der 0 point.

Koeff. : 4 Max. point 40

Øvelse 6 - Fremsendelse med dirigering, afdækning og indkald.


Kommandoer: 'Fremad', 'stå', 'venstre/højre' og/eller armtegn, 'dæk', 'kom'.

Udførelse:
Hunden sendes til en kegle ca. 10 meter fra startstedet. Hunden kommanderes at 'stå' ved keglen indenfor en radius af 2 meter. Efter ca. 3 sekunder kommanderes føreren at sende hunden til en firkant på 3 x 3 meter som er markeret med kegler i hvert hjørne, ca. 25 meter fra startstedet. Når hunden er nået frem til firkanten kommanderes hunden i 'dæk'-position. Føreren kommanderes herefter at gå i retning mod hunden.
Omkring 2 meter fra hunden kommanderes føreren at dreje (venstre/højre), efter ca. 10 meter kommanderes føreren at dreje igen og gå i retning mod startstedet. Efter endnu 10 meter kommanderes føreren at indkalde hunden under uafbrudt gang.

Retningslinjer:
For at opnå 10 point må føreren bruge maximun 6 kommandoer under hele øvelsen.
Efter dette er principet det, at for hvert ekstrakommando som hunden adlyder trækkes der 1 point og 2 point for hvert kommando som hunden ikke adlyder. Hvis føreren bevæger sig fremad når kommando afgives underkendes øvelsen (0 point). Hvis føreren har alt for store kropsbevægelser (kropssprog) kan der kun gives 8 point. Hunden skal have alle fire poter inde i cirkelen før føreren bliver kommanderet til at sende hunden til firkanten.
En hund som indtager 'sid'- eller 'dæk'-position ved keglen bliver ikke præmieret med mere end 8 point. Hvis hunden ligger ned udenfor 2 meters cirkelen omkring keglen eller udenfor firkanten underkendes øvelsen. For at opnå point, skal hele hundens krop være totalt inde i firkanten. Dog, skal hunden ikke straffes, hvis en lille del af hundens krop (f.eks. 1 cm af snuden eller halen) er udenfor firkanten.
Hunden må ikke forlade 'dæk'-positionen før den bliver indkaldt.
Hvis hunden bevæger sig meget, meget langsomt kan der kun gives ca. 6 point.
Vinkelen mellem den første kegle og firkanten skal være 90*.

Koeff. : 4 Max. point 40

Øvelse 7 - Apportering fra dirigering


Kommandoer: 'Fremad', 'stå', 'højre/venstre' og/eller armtegn, 'apport', 'slip'.

Udførelse:
Tre træapporter placeres på en sådan måde at de tydligt kan ses på en række med ca. 5 meters mellemrum. Føreren og hund placeres ca. 20 meter fra apporten i midten. Hunden skal sendes til en kegle ca. 10 meter fra startstedet.
Hunden skal kommanderes at 'stå' ved keglen og ikke længere end 2 meter fra den. Efter ca. 3 sekunder kommanderes føreren at sende hunden til den apport som blev udtrukket ved lodtrækning (venstre eller højre) og hunden skal apportere den og aflevere den korrekt.

Retningslinjer:
Prøvelederen placerer de tre apporter efter at det er afgjort ved lodtrækning, hvilken apport der skal apporteres. Den apport som skal apporteres - venstre eller højre - skal placeres først.
Under hele denne procedure skal føreren og hunden være placeret overfor den midterste apport.

BEMÆRK: Apporten i midten bliver aldrig udtrukket.

Hvis hunden forlader føreren før kommando kan den maximun få 7 point. For at få point i øvelsen skal hele hunden stå ved keglen indenfor en cirkel med en radius på 2 meter. En hund som ligger eller sidder ved keglen får maximum 8 point. For at opnå 10 point, må der afgives en ekstra kommando for at dirigere hunden. Der skal lægges vægt på hundens villighed at følge de dirigerende kammandoer og på hundens tempo. Hvis hunden tager en forkert apport i sin mund underkendes øvelsen (0 point).

Tyggning sænker karakteren til 7 point men kraftig tyggning kan resultere i underkendelse af øvelsen. Hvis hunden smider apporten i stedet for at aflevere den i førerens hånd kan den ikke få mere end 7 point.
Størrelsen på apporterne skal være i relation til hundens størrelse.

Koeff. : 3 Max. point 30

Øvelse 8 - Apportere en metalapport med spring over et springbræt


Kommandoer: 'Spring', 'apport' og 'slip'

Udførelse:
Føreren med hunden i udgangsstilling placeres mod et springbræt ca. 3 meter fra. Føreren kaster en metalapport over springbrættet. På kommando, kommanderer føreren hunden til at springe over springbrættet og apportere apporten.

Retningslinjer:
Apportkommandoen må ikke komme senere end når hunden påbegynder springet.
Springbrættet skal være 1 meter i højden og solidt bygget. Det skal være lige så højt som til rygkammen på hunden, rundet op til nærmeste 10 cm. Maximun 1 meter.
Hvis hunden starter før kommando, tygger på apporten eller smider apporten før kommando, får den maximum 7 point. Hvis hunden starter medens apporten bliver kastet og før den rammer jorden, får den 0 point. Hvis hunden rører springbrættet, selv meget lidt, når den springer, kan den ikke få mere end 8 point.
Apporten skal have en minimumsvægt på ca. 175 g for små hunde og ca. 650 g for store hunde.

Koeff. : 3 Max. point 30

Øvelse 9 - Næseprøve og apportering


Kommandoer: 'Søg/apport', 'slip'

Udførelse:
Før starten af øvelse 3 eller hvis konkurrencen er opdelt, i starten af den sidste del, får hver førere en træapport/trægenstand (8-10 cm x 2 cm), som er markeret med ekvipagets startnummer.
Denne genstand overrækkes til prøvelederen i begyndelse af øvelsen. Føreren bliver kommanderet omkring og prøvelederen placerer førerens genstand - uden at røre den - sammen med 5 ens genstande som er rørt af prøvelederen, i en cirkel kl. 11, 12 eller 13 eller på række, ca. 10 meter fra føreren. På kommando, kommanderer føreren hunden at apportere (førerens genstand). Hunden skal finde førerens genstand og apportere den til føreren.

Retningslinjer:
Hunden må ikke røre eller snuse på trægenstanden før den afleveres til prøvelederen.
Skulle dette ske underkendes øvelsen. Der skal lægges vægt på hundens ivrighed og villighed at arbejde og tempoet. Hvis hunden starter før kommando, tygger på genstanden, smider den før kommando, kan den få maximum 7 point. Hvis hunden tager op en forkert genstand i sin mund, underkendes øvelsen. Der skal være 6 nye genstande til hvert ekvipage.
Hunden må ikke arbejde mere end i et minut.

Koeff. : 3 Max. point 30

Øvelse 10 - Fjernkontrol


Kommandoer: 'Sid', 'stå', 'dæk' og/eller håndtegn.

Udførelse:
Hunden dækkes af på en forudbestemmt plads. På kommando forlader føreren hunden og går til et anvist sted ca. 15 meter fra hunden.

Prøvelederen viser føreren med hjælp af skilte, i hvilken orden hunden skal skifte positioner. Hunden skal skifte position 6 gange. Sidste skift skal være 'dæk'.

Retningslinjer:
En grænse er markeret med en fingeret linje foran hunden med to markeringer.
Der skal lægges vægt på, hvor ivrigt og hurtigt hunden skifter positioner og hvor meget den bevæger sig. For at få point må hunden ikke flytte sig mere end sin kropslængde i nogen retning fra startpositionen. Hvis hunden mister en position af de seks kan den ikke få mere end 7 point. Hunden skal mindst skifte position 5 gange for at få point.
Prøvelederen skal vente 3 sekunder mellem hvert skift. Førerens kommandoer med sin stemme og/eller håndtegn, må ikke være overdrivne. Hvis hunden sætter sig før føreren kommer tilbage, kan der ikke gives mere end 8 point.

Koeff. : 4 Max. point 40

Disse regler blev godkendte af FCI General Committee, Brussels, November 1999 De er gældende fra den 1. januar, 2001

 

  Link:
lydighed.dk
Landshold (N)
Leo (N)
Mitzi (S)
DKK
SKK
NKK
BC Database
Hammer hund klub
BC klubben

 
 

Fodret der får hundene i ELITEN.... Preben Frandsen | e-mail: preben@home1.gvdnet.dk Fodret der får hundene i ELITEN....
© 2003 P. Frandsen