Med denne hjemmeside vil jeg forsøge at skrive om eliteklassen national og international. Preben

Dommerens bog:

Generelt:

Alle øvelser starter og slutter med hund siddende plads, og bedømmelserne starter, når fører
melder klar.
Får en hund mindre end 5 point i en øvelse, gives 0 point for øvelsen, d.v.s. at øvelsen
ikke kan godkendes.
Dommerne vurderer om øvelsen kan godkendes eller ej, jf. nedenstående faste dommerafgørelser.

Ekstra kommandoer, skævsidninger, og alle øvrige fejl og mangler medfører karaktersænkning.
Ved bedømmelserne foretager dommerne fremtidig en mere individuel bedømmelse/karaktergivning,
hvor der i højere grad tages hensyn til hundens villighed kontra ulydighed, i stedet
for den "hidtige facitliste", hvor der primært er trukket for nærmere angivne fejl, uanset om disse
skyldes et "hændeligt uheld", ulydighed, førerfejl eller manglende indlæring o.s.v.
Faste dommerafgørelser omfatter derfor alene minimumskrav for godkendelse af en øvelse.


Eliteklasse
Generelt:


A) Der skal være mindst 3 hunde tilmeldt til konkurrence, for at CACIOB kan erhverves.
B) Får en hund mindre end 5 point i en øvelse, gives der 0 point for øvelsen. Der skal dog tages
rimeligt hensyn til de respektive racers typiske temperament og arbejdsiver.
C) Dommeren vurderer, om øvelsen kan godkendes eller ej, uanset antal kommandoer (hvor andet
ikke er anført i øvelsesreglerne.
D) Skævsidninger: - ½ - 1 point alt efter hvor grov/e skævsidning/erne er.
E) Ekstrakommandoer: - ½ point/kommando, helhedsindtrykket af øvelses udførslen taget i
betragtning.
F) Opmuntring af hund under øvelsen (ros - klap - godbidder) - ½ point.
G) Hund gør/halser: Et par gange Max 8 point, flere gange med stop imellem Max 5 point,
uafbrudt 0 point.
H) Hvis en hund gør sig ren under en øvelse, mistes øvelsen, og desuden trækkes 40 point fra det
samlede pointtal. Gør hunden sig ren mellem øvelserne, trækkes 40 point fra det samlede pointtal.

Sid i gruppe:
Hund ændrer position: 0 point.
Hund flytter sig siddende: Karaktersænkning.
Mere end 1 kropslængde: 0 point.
Omkring ½ kropslængde: 5 point.
Hund bevæger forbenene:
Enkelt eller et par gange: Max 8-9 point.
Konstant: Max 7 point.
Hund bevæger hovedet konstant: Max 9 point.
Hund ændrer position, mens fører er på vej mod den, alt andet er perfekt: Max 5 point.

Fællesdæk
Lyd- og håndtegn: Max 9½ point.
Hund rejser sig / kryber mere end 1 kropslængde: 0 point.
Hund kryber mindre end 1 kropslængde: Max 8 point.
Hund ændrer position, mens fører er på vej mod den, andet er perfekt: Max 5 point.
Plads før kommando: Max 8 point.

Fri v/ fod
Pladskommando ved skift af gangart: Max 9½ point.
Hund hænger/flagrer ½ meter fra fører: Øvelses stop og 0 p.
Hund hænger/flagrer: Max 9-9½ point.
Enhver kommando udover de tilladte: Max 9½ point.
Manglende iver/tempo/træg plads: Karaktersænkning.
Hele Fri v/ fod skal vurderes som en helhed.

Stå-Sid-Dæk
Hund ændrer/indtager forkert position: Max 7 point.
Hund bevæger sig i en position: Max 9 point.
Fejl under fri v/ fod: Bedømmes som fri v/ fod.
Er positionen ikke indtaget før fører har passeret kegle, er positionen mistet.

Indkald Lystres første indkaldskommando efter enhver position ikke: Max 6 point.
Hunden ændrer stilling eller kryber mindre end 1 kropslængde før 1. indkaldskommando: Max 8
point.
Hund kryber mere end 3 kropslængder: Øvelsesstop og 0 point.
Stå/Dæk position forkert eller indtaget mere end 3 kropslængder efter kommando: Max 6 point.
Hvis hund starter før en kommando: Max 7 point.
For langsomt/uens indløb: Karaktersænkning.

Fremsending
Mere end 6 kommandoer = Ekstrakommando.
Hver adlydt ekstrakommando: Max 9 point.
Ikke adlydt ekstrakommando: Max 8 point.
Hvis hund løber igennem 2 m cirkel ved kegle på trods af kommando, eller ikke har hele kroppen
indenfor cirklen: Øvelsesstop og 0 point.
Forkert position ved stå-mærket: Max 8 point.
Bevæger fører mere end 1 ben mod hunden: Øv.stop og 0 point.
Kraftigt kropssprog: Max 8 point.
Hvis hund bevæger sig meget, meget langsomt: Max 6½ point.
Hvis hund dækker eller sidder i feltet før kommando: Max 6 point.
Hvis hund stå / stopper i feltet før kommando: Max 8 point
Hvis hund forlader dækposition før førers 2. vending eller kryber mere end 3 kropslængder: 0 point.
Hvis hund forlader dækposition efter førers 2. vending eller kryber mindre end 3 kropslængder: Max
5 point.

Apport
Mere end 5 kommandoer = Ekstrakommando.
Forkert position ved stå/mærket: Max 8 point.
Urolig start/tygning/tab før korrekt plads: Max 7 point
Meget kraftig tygning: Øvelsesstop og 0 point.
Hund berører forkert apport: Øvelsesstop og 0 point.
Hund berører ikke forkert apport, dirigeres til korrekt: Max 8 point.
Fører drejer hund eller sig selv mod apport: Max 9 point.

Springapport
Ekstrakommando: Max 9½ point.
Mere end 3 springkommandoer: Øvelsesstop og 0 point.
Urolig start/tygning/tab før korrekt plads: Max 7 point.
Hvis hunden starter mens apportgenstanden kastes og før denne når jorden: Øvelsesstop og
0 point.
Hund berører springbrædt (pelsen undtaget): Max 8 point.

Næseprøve Urolig start/tygning/tab før korrekt plads: Max 7 point
Meget kraftig tygning: Øvelsesstop og 0 point.
Hund tager forkert genstand i munden: Øvelsesstop og 0 point.
Mere end 1 „søg apport“ kommando: Max 9½ point.

Fjernkontrol Manglende skift: Max 7 point
Mere end 1 kropslængde: Øvelsesstop og 0 point.
Mindre end 1 kropslængde: Karaktersænkning op til 5 point.
Hunden indtager forkert position, svarende til den næste position i rækkefølgen og ikke indenfor de
2 kommandoer bringes ud af denne position: Øvelsesstop og 0 point.
Bemærk at hund skal indtage positionen korrekt for godkendelse.

 

  Link:
lydighed.dk
Landshold (N)
Leo (N)
Mitzi (S)
DKK
SKK
NKK
BC Database
BC klubben

M-C.enil